Acesaţi platforma informatică Your MFP: SCIM Docs

Platforma informatică Your MFP: SCIM Docs este primul pachet informatic documentar integrat conceput ca suport pentru instituțiile publice în implementarea Sistemului de Control Intern Managerial: elaborarea documentelor inițiale ale instituției, Stabilirea obiectivelor generale și specifice, Stabilirea activităților, Elaborarea procedurilor de sistem, a procedurilor operaționale specifice fiecărui compartiment, Registrelor de riscuri, precum și a Situațiilor de raportare periodică

Accesați platforma
Acesaţi platforma informatică E-Urbanism

Platforma informatică E-Urbanism este concepută ca suport pentru instituțiile publice şi utilizată la întocmirea şi urmărirea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. Aplicaţia este actualizată în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Accesați platforma
Program anual de achizitii publice

Programul anual de achiziții publice este o aplicație web care acoperă nevoile responsabililor privind achizițiile publice din cadrul unei instituții publice. Aplicația păstrează evidența în format electronic a achizițiilor publice, permite tipărirea Programului anual de Achiziții Publice conform legislației în vigoare și accesarea directă a site-urilor SEAP, ANAP, ANRMAP, CNS, JOUE.

Accesați platforma
Platforma informatică asistenta sociala

PROGRAMUL YOUR-SOCIAL este o aplicaţie web care acoperă nevoile responsabililor privind asistenţa socială din cadrul unei instituţii publice. Aplicaţia online este concepută pentru întocmirea, elaborarea, raportarea şi ţinerea în evidenţa electronic a dosarelor pentru VMG, ASF, AIL, cât şi alte activităţi privind asistenţa social, aceasta fiind actualizată în permanenţă conform ultimelor dispoziţii legale.

Accesați platforma
Descarcă Program Registru Agricol

Aplicație software pentru registru agricol EAgricol. EAgricol este o aplicație software destinată primăriilor, care permite gestionarea registrelor și oferă suport pentru tipărirea formularelor aferente gata completate. Puteți evalua programul de registru agricol pentru o perioadă de 30 zile.

Descarcă gratuit soft-ul de registru agricol.

Download